Všeobecné informácie

Bratislavské onkologické dni, LVIII. ročník

Termín:

7. – 8. október 2021

Miesto:

Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Pod záštitou:
  • Slovenská onkologická spoločnosť SLS

  • Slovenská chemoterapeutická spoločnosť SLS

  • Národný onkologický inštitút

Odborný garant:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Program

Hlavné témy:

  • Gynekologické nádory

  • Sarkómy

  • COVID-19 a nádorové ochorenia

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, +421 903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.