pripravované podujatia
filter podujatí
Kongres

Bratislavské onkologické dni, LVII. ročník

Online

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

19. 10. 2020

Online
Sympózium

Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XIV. ročník

Online

doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

9. 11. 2020

Online
Konferencia

9. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Online

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

16. 11. 2020

Online
Kongres

Dermatológia pre prax, 4. ročník

Online

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

30. 11. 2020

Online
Konferencia

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

Online

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

10. 12. 2020

Live stream
Kongres

XXX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Online

MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

22. 1. 2021

Online
Seminár

Dialógy v onkourológii 2021/1

Online

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

11. 2. 2021

Live stream
Kongres

Slovenský a český XIV. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES s medzinárodnou účasťou

doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.

29. - 30. 4. 2021

Radisson Blu Carlton Hotel

Bratislava
Konferencia

SSRO 2020/2021, 5. ročník

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

21. - 22. 5. 2021

Hotel Yasmin

Košice
uskutočnené podujatia
filter podujatí