Via practica 5/2012

Praktický postup v diagnostike a liečbe karcinómu prostaty

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Karcinóm prostaty je najčastejší zhubný nádor urogenitálneho systému a predstavuje jeden z najväčších medicínskych problémov v mužskej populácii. Jeho incidencia na Slovensku permanentne stúpa. Očakáva sa, že v najbližších rokoch sa stane najčastejším karcinómom u mužov na Slovensku. Cieľom práce je poskytnúť praktické informácie ako postupovať v diagnostike a liečbe karcinómu prostaty.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, diagnostika karcinómu prostaty, liečba karcinómu prostaty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Practical approach to diagnosis and treatment of prostate cancer

Prostate cancer is the most common cancer of the urogenital system and constitutes one of the most important medical problems in the male population. The incidence of prostate cancer in Slovakia is continuously increasing. It is expected that prostate cancer will be the most frequent cancer in man in Slovakia in the next years. This article provides a brief practical guide to the prostate cancer diagnosis and management.

Keywords: prostate cancer, diagnosis of prostate cancer, management of prostate cancer.