Via practica 4/2012

Pľúcna artériová hypertenzia: zriedkavá, vážna, ale liečiteľná príčina námahovej dýchavice

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

Pľúcna artériová hypertenzia je zriedkavé, ale závažné ochorenie, ktoré je buď samostatné alebo sprevádza iné chorobné jednotky. Cieľom tejto práce je poskytnúť stručný prehľad o PAH od jej patológie až po liečbu, ktorý môže byť rámcom pre ďalšie podrobnejšie štúdium.

Kľúčové slová: pľúcna artériová hypertenzia, klasifikácia, patogenéza, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pulmonary arterial hypertension: a rare, serious, but treatable cause of exertional dyspnea

Pulmonary arterial hypertension is a rare but serious disease that is either single or accompanied by other disease entities. The aim of this paper is to provide a brief overview of the pulmonary arterial hypertension reaching from pathology to treatment and it can be used as a framework for further detailed study.

Keywords: pulmonary arterial hypertension, classification, pathogenesis, diagnostics, treatment.