Via practica 4/2004

Liečba chrípky – súčasné možnosti v ambulantnej praxi

prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.

Napriek výrazným pokrokom v oblasti vývoja antivirotík liečba chrípky ostáva problémom. Prvé antivirotiká na liečbu a prevenciu chrípky amantadín a rimantadín sú účinné len pri chrípke typu A a ich použitie je limitované aj vznikom rezistencie a nežiadúcimi účinkami. Novšie antivirotiká účinné proti chrípke A aj B sú inhibítory neuraminidázy. Patrí sem zanamivir, ktorý sa aplikuje inhalačne, a oseltamivir určený na perorálne použitie. Vo väčšine prípadov pri nekomplikovanej chrípke ostáva liečba symptomatická (kľud na lôžku, dostatočná hydratácia a antipyretiká). Veľkú pozornosť je potrebné venovať najmä prejavom komplikácií chrípky. Pri primárnych komplikáciach je vždy vhodné poukázať pacienta čo najskôr do lôžkového zariadenia. Pri sekundárnych bakteriálnych komplikáciách podľa rizikovosti pacienta je potrebné ihneď indikovať antibiotiká ambulantne, alebo zabezpečiť hospitalizáciu.

Kľúčové slová: chrípka, klinické prejavy, diagnostika, symptomatická liečba, antivírusová liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť