Via practica 4-5/2008

INKONTINENCIA MOČU – ÚSKALIA SPRÁVNEJ DIAGNOSTIKY A VÝZNAM HORMONÁLNEJ LIEČBY A VÝZNAM HORMONÁLNEJ LIEČBY

MUDr. Andrej Havalda, PhD.

Autor v práci venuje pozornosť frekvencii, etiológii, klasifikácii a algoritmu diagnostiky inkontinencie moču u žien. Zmieňuje sa aj o účinkoch lokálnej estrogénovej liečby.

Kľúčové slová: inkontinencia moču, diagnostika, klasifikácia, lokálna estrogénová liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

URINARY INCONTINENCE – DIAGNOSIS PROBLEMS AND IMPORTANCE OF HORMONE THERAPY

In the form of summary survey the author addresses the urinary incontinence in women. He briefly mentions its distinction, classification, etiology and diagnosis. Treatment effects of locally administered estrogens are mentioned briefly as well.

Keywords: urinary incontinence, prevalence, classification, diagnosis, locally administered estrogen therapy.