Via practica 4/2011

Inkontinence moči ve stáří

MUDr. Miroslava Romžová, MUDr. Marie Hurtová, MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Inkontinence moči je stav, kdy jedinec není schopen sám a vědomě regulovat odchod moči močovou trubicí a dochází k nedobrovolnému úniku moči. U pacientů po 65. roku života patří k nejfrekventovanějším medicínským problémům, je častější než osteoporóza, nádorové nemoci a onemocnění kardiovaskulárního systému. Není to jen problém medicínský, ale i socioekonomický, který zásadně ovlivňuje kvalitu života pacienta. Nové poznatky o etiopatogenezi inkontinence umožňují v současnosti tento problém lépe a účinněji léčit. Močová inkontinence u gerontů je problém multidisciplinární a úspěch její léčby závisí na spolupráci urologa, geriatra, gynekologa, fyzioterapeuta, ošetřovatelů a zejména rodiny.

Kľúčové slová: inkontinence moči, stáří, polymorbidita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Incontinence in old age

The urinary incontinence is the condition, when the subject is not able to voluntary control the urination. It happens to lose the urine involuntary. In the patient older than 65th year it becomes a common medical problem, more frequent than osteoporosis, cancers and cardiovascular diseases. It is not only medical, but also socio-economic problem. It seriously affects the patient’s life and its quality. New findings about pathogeneses make this problem to be treated better. Urinary incontinence in elderly is multidisciplinary proposition and a successful treatment depends on the urological cooperation with geriatrist, gynaecologist, physiotherapist, nurse and especially family.

Keywords: urinary incontinence, old age, multimorbidity