Via practica 2/2011

Hyperaktivní močový měchýř a urgentní inkontinence u žen – diagnostika a sociální aspekty

MUDr. Lukáš Horčička, MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

Hyperaktivní měchýř je jednou z nejčastějších příčin chronických obtíží a poruch kvality života ve vyspělých zemích. Ukazujeme přehled diagnostiky počáteční, základní a specializované. V diferenciální diagnostice je upozorněno na závažná onkologická, neurologická i metabolická onemocnění, vykazující symptomatiku hyperaktivního měchýře. Zvláštní pozornost je věnována diagnostice u pacientek ve stáří, kde autor zdůrazňuje nutnost pomoci a individuální diagnostické přístupy. Jsou posouzeny sociální aspekty syndromu hyperaktivního močového měchýře a přístup společnosti k ženám postiženým syndromem dysfunkce dolních močových cest.

Kľúčové slová: hyperaktivní měchýř, urgentní inkontinence, sociální aspekty močové inkontinence

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Overactive bladder syndrome and urinary incontinence

Overactive bladder is one of the most common causes of chronic complaints and impaired quality of life in developed countries. The paper deals with the initial, basic and specialized diagnosis. The differential diagnosis involves consideration of serious oncological, neurological as well as metabolic diseases showing the symptoms of overactive bladder. Special attention is paid to the diagnosis in elderly female patients where emphasis is placed on the need for assistance and individual diagnostic approaches. The social aspects of overactive bladder syndrome and the attitudes of society toward women suffering from the syndrome of lower urinary tract dysfunction are discussed.

Keywords: overactive bladder, urgent incontinence, social aspects of urinary incontinence