Via practica 3–4/2013

CRP prístroj v ambulancii všeobecného lekára a jeho praktické využitie

MUDr. Marián Sivoň

Antimikrobiálne látky strácajú svoju účinnosť vďaka ich predpisovaniu „na všetko“. V budúcnosti hrozí, že aj liečba banálnych ochorení by sa mohla skomplikovať. Zabrániť tejto skutočnosti by pomohlo využívanie stanovenia CRP v ambulantnej praxi. Očakávaným výsledkom by mala byť racionalizácia antibiotickej preskripcie.

Kľúčové slová: antimikrobiálna rezistencia, C-reaktívny proteín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CRP apparatus in general practice and its practical use

Antimicrobial agents lose their effectiveness, thanks to all their prescription. In the future, there is that even banal treatment of diseases could be complicated. Avoid this fact would help to use CRP in the office. Expected results should be rationalization of antibiotic prescription.

Keywords: antimicrobial resistance, C-reactive protein.