Via practica 4/2007

CHRÁPANIE A SLEEP APNOE SYNDRÓM Z POHĽADU AMBULANTNÉHO LEKÁRA

MUDr. Jozef Štrelinger

Chrápanie počas spánku spôsobuje anatomické usporiadanie horných dýchacích ciest. Vzniká vibráciou mäkkých tkanív horných dýchacích ciest, najmä mäkkého podnebia. Vážnym dôvodom chrápania môžu byť aj rôzne mechanické prekážky v horných dýchacích cestách, napr. hypertrofické tonsily, zväčšená nosná mandľa alebo deviácia nosového septa. Je veľmi dôležité venovať tomuto ochoreniu pozornosť. Ukazuje sa že chronická hypoxia a sleep apnoe syndróm sú zodpovedné za vážne kardiovaskulárne ochorenia.

Kľúčové slová: chrápanie, sleep apnoe, chronická hypoxia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SNORING AND SLEEP APNOE SYNDROME FROM THE PERSPECTIVE OF GENERAL PRACTITIONER

Snooring is depend on anatomical situation in upper airways. The reason is that pallatum mole is vibrating. Main cause of snooring is some obstruction in upper airway for example tonsillar hypertrophy, hypertrophy of nasal concha or deviation of nasal septum. It is very important to threat this syndrom. It apears that chronic hypoxia and sleep apnea syndrom are responsible for fatal kardiovascular diseases.

Keywords: snooring, sleep apnea, chronic hypoxia.