Via practica 3/2009

Bronchodilatačná liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc

MUDr. Radovan Košturiak

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je progresívne, multikomponentné ochorenie. CHOCHP je dôležitou príčinou invalidizácie a je na štvrtom mieste v príčinách úmrtí. Je diagnostikovaná v strednom a vyššom veku, avšak vzniká mnoho rokov pred príznakmi. Podľa smerníc je hlavnou liečbou bronchodilatácia, avšak nie je jasné, ktoré dlhodobo pôsobiace bronchodilatátory použiť ako liek prvej voľby. V prehľade súčasnej literatúry autor predkladá názor, že liekom voľby v štádiu II podľa GOLD by malo byť dlhodobé anticholinergikum.

Kľúčové slová: chronická obštrukčná choroba pľúc, bronchodilatanciá, LABA, anticholinergiká, metylxantíny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bronchodilator treatment of chronic obstructive pulmonary disease

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a progressive, multicomponent disease. COPD is a major cause of disability, and it is the fourth leading cause of death. COPD is diagnosed in middle-aged as well as in older people, but this disease begins many years before the symptoms. According to guidelines, bronchodilators are the main therapy. However, there is still some uncertainness over first line long-acting substances selection. In this review of current literature, we suggest long acting anticholinergic agent as the first line therapy in II stage GOLD of COPD.

Keywords: COPD, bronchodilators, LABA, anticholinergics, methylxanthines