Via practica 1/2013

Bronchiektázie

doc. MUDr. Mária Tamášová CSc.

Bronchiektázie sú ireverzibilné, abnormálne dilatácie priedušiek, sprevádzané zápalom bronchiálnej steny a peribronchia. Retencia hlienu a časté recidivujúce infekcie vedú k progresii ochorenia. Klinický obraz je pestrý a prejavuje sa najmä produktívnym kašľom a bohatou expektoráciou, niekedy hemoptýzou. V diagnostike sa okrem anamnézy, objektívneho vyšetrenia, skiagramu hrudníka, uplatňuje počítačová tomografia s vysokým rozlíšením, ktorá je základom v diagnostike a úplne nahradila bronchografiu. V liečbe sa uplatňuje cielené podávanie antibiotík, mukolytiká, expektoranciá, inhalačné kortikoidy a rehabilitácia. Chirurgická intervencia – resekcia je v súčasnosti výnimočným riešením a vykonáva sa v prípade recidivujúcich hemoptýz.

Kľúčové slová: bronchiektázie, diagnostika, klinický obraz, komplikácie, terapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bronchiectasis

Bronchiectasis are irreversible, abnormal dilatations of bronchi, accompanied by inflammation of the bronchial wall and peribronchial tissue. Retention of mucus and frequent recurrent infections lead to the disease progression. The clinical picture is varied and may include particularly productive cough with extensive expectoration, sometimes haemoptysis. To establish a diagnosis, in addition to anamnesis, objective examination, chest X rays, high resolution computed tomography is applied. It is the basis in diagnostics and completely replaced bronchography. In the treatment the targeted use of antibiotics, mucolytics, expectorants, inhalation corticosteroids and rehabilitation are used. Surgical intervention – resection is currently an exceptional solution and it is implemented in the event of recurrent hemoptysis.

Keywords: bronchiectasis, diagnostics, clinical picture, complications, treatment