Via practica 1/2011

Benigní hyperplazie prostaty, diagnostika a současná farmakologická léčba

MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MUDr. Petr Běhounek, doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MUDr. Viktor Eret

Článek shrnuje současné možnosti diagnostiky a především farmakologické léčby pacientů s benigní hyperplazií prostaty (BPH). Současná lékařská a farmakologická věda poskytuje pacientům kvalitní léčbu, která zlepšuje symptomy benigní hyperplazie prostaty a snižuje počet pacientů indikovaných k chirurgickému výkonu. V současné době se čím dál tím více v léčbě BPH uplatňuje kombinovaná léčba, především kombinace alfa blokátorů buď s inhibitory 5α-reduktázy, či parasympatolytiky.

Kľúčové slová: benigní hyperplazie prostaty, alfa-blokátory, inhibitory 5α-reduktázy, parasympatolytika, inhibitory 5 fosfodiesterázy, kombinovaná léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Benign prostatic hyperplasia, diagnostics and contemporary opportunities of miniinvasive treatment

This article summarizes contemporary opportunities of miniinvasive treatment of the patients with benign prostate hyperplasia (BPH). Uptodate pharmacological treatment offers to the patients good quality of life and decreases the risk of surgical intervention. Nowadays is very popular combined therapy mainly combination of alpha-adrenergic blockers with 5α-reductase inhibitors or with parasympatolytics.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, alpha-adrenergic blockers, 5α-reductase inhibitors, parasympatolytics, 5-phosphodiesterase inhibitors, combined therapy.