Via practica 1/2012

Benígna hyperplázia prostaty

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Benígna prostatická hyperplázia je častým ochorením a príčinou významnej morbidity u starších mužov. V posledných rokoch sa zaznamenali nové poznatky o patofyziológii symptómov dolných močových ciest a medikamentóznej a chirurgickej liečbe benígnej hyperplázie prostaty. Práca poskytuje stručný prehľad o problematike benígnej hyperplázie prostaty.

Kľúčové slová: benígna hyperplázia prostaty, symptómy dolných močových ciest, medikamentózna liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Benign prostatic hyperplasia

Benign prostatic hyperplasia is a common disease and causes considerable morbidity in aging male. In recent years we have seen new evidence in the pathophysiology of lower urinary tract symptoms and medical and surgical management of benign prostatic hyperplasia. This article provides a brief overview on benign prostatic hyperplasia.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, lower urinary tract symptoms, medical therapy.