Via practica S1/2011

Artériová hypertenzia rezistentná na liečbu

MUDr. Viera Smetanová, PhD.

Artériová hypertezia je rezistentná (refraktérna) na liečbu, ak liečba, ktorá zahŕňa komplex opatrení liečebnej zmeny životného štýlu a medikamentózna liečba najmenej trojkombináciou antihypertenzívnych farmák (vrátane diuretika) v dostatočnej (adekvátnej) dávke nevedú k dosiahnutiu cieľových hodnôt systolického a diastolického krvného tlaku.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť