Via practica 1/2016

Aktuální pohled na léčbu erektilní dysfunkce v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Pavel Turčan

Erektilní dysfunkce dnes již není považována jen za stav, zhoršující psychickou pohodu pacienta, ale i za významný rizikový faktor, spojený s mnoha závažnými onemocněními, zvláště cévní etiologie. Organické příčiny, ať už vaskulogenní, endokrinní, neurogenní atd., jsou nejčastějším důvodem vzniku tohoto onemocnění, čistě psychogenní faktory se samostatně objevují méně. Psychická složka se do jisté míry ale objevuje téměř vždy, většinou ve formě psychické nástavby. Úkolem lékaře je pacienty s erektilní dysfunkcí včas odhalit, pokusit se je získat pro spolupráci a situaci začít co nejdříve řešit. Lékem první volby v léčbě poruch erekce jsou inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Z nových modalit je možné například i využití rázové vlny. Včasnou diagnostikou a léčbou poruch erekce můžeme výrazně přispět ke spokojenosti a zdraví našich pacientů.

Kľúčové slová: erektilní dysfunkce, inhibitory PDE5, erekce, rázová vlna, léčba poruch erekce

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current perspective on treating erectile dysfunction in the general practitioner's surgery

Erectile dysfunction is no longer considered to only be a condition impairing the patient's mental well-being, but also a significant risk factor associated with many serious diseases, particularly of vascular aetiology. Organic causes, whether vasculogenic, endocrine, neurogenic, etc., are the most common reason for developing this disease, with purely psychogenic factors occurring less frequently. However, a psychic component is almost invariably present to some degree, usually as an additional psychogenic overlay. The role of the physician is to detect erectile dysfunction patients early, try to win their cooperation, and begin to solve the situation as soon as possible. Phosphodiesterase type 5 inhibitors are the drugs of first choice in treating erectile dysfunction. New treatment modalities include the use of shock wave therapy. Early diagnosis and treatment of erectile dysfunction can substantially contribute to patient health and satisfaction.

Keywords: erectile dysfunction, PDE5 inhibitors, erection, shock wave, erectile dysfunction treatment