Vaskulárna medicína 2/2017

Trombofilné stavy

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., RNDr. Jela Ivanková, MUDr. Ivana Plameňová , PhD., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Trombofilné stavy sú vrodené a získané ochorenia spôsobené poruchou funkcie hemostázy na viacerých úrovniach. Vo všeobecnosti predstavujú pomerne variabilnú skupinu stavov, ktorá sa klinicky prejavuje trombotickými prejavmi v rozličných častiach krvného riečiska. V článku sa zaoberáme základnými charakteristikami, možnosťami diagnostiky a súčasnými možnosťami liečby trombotických komplikácií.

Kľúčové slová: vrodené a získané trombofilné stavy, hemostáza, diagnostika, hĺbková žilová trombóza, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Thrombophilic states

Thrombophilic states are inherited and acquired diseases caused by the disorder of the haemostatic function at several levels. Generally, they represent relatively variable group of states that is clinically manifested by the thrombotic complications in the diverse parts of the circulation. In the article, we present basic characteristics, possibilities of diagnosis and current treatment modalities of thrombotic complications.

Keywords: inherited and acquired thrombophilic states, haemostasis, diagnostics, deep venous venous thrombosis, treatment