Vaskulárna medicína 4/2010

Cievny systém a vysoký krvný tlak

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., editorka hlavnej témy

Krvný tlak je hydrostatický tlak, ktorý vzniká ako výsledok pôsobenia čerpacej sily srdca a protisily tvorenej odporom cievnej steny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť