Urologie pro praxi 2/2007

VÝSKYT LUTS A EREKTILNÍ DYSFUNKCE V OLOMOUCKÉM KRAJI

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Cílem práce je vyhodnotit výskyt symptomů dolních močových cest (LUTS) a erektilní dysfunkce (ED) v Olomouckém kraji na základě výsledků studie KAPROS (prospektivní dotazníková metoda zaměřená na muže Olomouckého kraje ve věku 50 až 70 let). Oba tyto symptomy významně ovlivňují kvalitu života. Mírné dysurie udávaly asi dvě třetiny mužů, střední asi 29 % a těžké asi 3 % mužů. Výskyt těchto těžších symptomů LUTS byl statisticky signifikantně vyšší ve vyšších věkových kategoriích. Zde byl také statisticky signifikantně vyšší výskyt těžších forem ED.

Kľúčové slová: LUTS, erektilní dysfunkce, dysurie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť