Urologie pro praxi 4/2016

Účinky hexanového extraktu z palmy pilovité (Serenoa Repens, Permixon® 160 mg, v ČR dostupný pod názvem Capistan®) na zánětlivé biomarkery v léčbě obtíží souvisejících s benigní hyperplazií prostaty

MUDr. Lucie Vávřová

Chronický zánět prostaty může být příčinou symptomatické nebo komplikované benigní hyperplazie prostaty (BHP). Na základě dostupných dat má hexanový extrakt Serenoa repens (HESr) – CAPISTAN protizánětlivé vlastnosti. Cílem této studie bylo poskytnout nový pohled na protizánětlivé účinky HESr zkoumáním efektu na CPI (Chronic prostatic inflammation, chronický zánět prostaty) biomarkery u mužů s LUTS v důsledku BHP, využitím neinvazivních metod a zkoumáním souvislostí mezi hladinou biomarkerů a klinickými symptomy.

Kľúčové slová: benigní hyperplazie prostaty, chronický zánět prostaty, hexanový extrakt Serenoa Repens, symptomy dolních cest močových, Capistan.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Effects of a hexane extract of saw palmetto (Serenoa repens, Permixon® 160 mg, available as Capistan® in Czech Republic) on inflammatory biomarkers in treating symptoms associated with benign prostatic hyperplasia

Chronic prostatic inflammation (CPI) can cause symptomatic or complicated benign prostatic hyperplasia (BPH). Based on available data, Capistan, a hexane extract of Serenoa repens (HESr), has anti-inflammatory properties. The aim of the present study was to provide a new insight into the anti-inflammatory effects of HESr by investigating the effect on CPI biomarkers in men with lower urinary tract symptoms (LUTS) due to BPH, while using non-invasive methods and exploring the association between the level of biomarkers and clinical symptoms.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, chronic prostatic inflammation, hexane extract of Serenoa repens, lower urinary tract symptoms, Capistan.