Urologie pro praxi 3/2016

Systémová radioterapie metastatického karcinomu prostaty s kostním postižením

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Kastračně rezistentní karcinom prostaty je komplexní onemocnění, jehož léčba vyžaduje multidisciplinární přístup a využití různých léčebných postupů, ideálně v jejich kombinaci. Symptomatické kostní metastázy lze efektivně ovlivnit také aplikací systémových beta zářičů (stroncium-89 a samarium-153) nebo lokalizovanou zevní radioterapií. Nejnověji je k dispozici alfa zářič radium-223, který na rozdíl od předchozích, ve srovnání s placebem prodloužil celkové přežití pacientů s kostními metastázami. Bezpečnostní profil radia-223 je velmi příznivý s minimálním rizikem závažných hematologických komplikací. Celkem šest aplikací probíhá ambulantně s pozitivním efektem na kvalitu života a s minimálními omezeními v běžném životě pacienta a jeho okolí.

Kľúčové slová: kastračně rezistentní karcinom prostaty, systémová radioterapie, radium-223.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systemic radiotherapy for prostate cancer with bone metastases

Castration-resistant prostate cancer is a complex disease, treatment requires a multidisciplinary approach and use of various modalities, ideally in their combination. Symptomatic bone metastases can be also effectively managed by administration of systemic beta emitters (strontium-89 and samarium-153) or localized external beam radiotherapy. Most recently, an alpha emitter radium-223 has been introduced with a positive impact on increased overall survival of patients with bone metastases. Safety profile of radium-223 is very favorable with a minimal risk of serious hematologic complications. Six intravenous injections are administered on an outpatient basis with a positive effect on the quality of life and with minimal restrictions with regard to the patient’s and his family’s daily life.

Keywords: castration-resistant prostate cancer, systemic radiotherapy, radium-223.