Urologie pro praxi 3/2017

Robotem asistovaná radikální prostatektomie, zkušenosti po provedení prvních 50 operací

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., MUDr. Josef Košina, MUDr. Michal Balik, MUDr. Lukáš Holub, MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr. Petr Hušek, FEBU

Autoři prezentují první zkušenosti s robotem asistovanou radikální prostatektomií na základě provedených prvních 50 operací. Byly hodnoceny operační výsledky, komplikace, onkologické a funkční výsledky. Operační časy se postupně zkracovaly a krevní ztráty byly minimální. Inkontinence a další komplikace se vyskytovaly velmi omezeně. Naprostá většina pacientů měla pooperačně nulové PSA.

Kľúčové slová: robotem asistovaná radikální prostatektomie, pozitivní chirurgické okraje, inkontinence moče po radikální prostatektomii.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Robot-assisted radical prostatectomy, the experience after performed the first 50 procedures

The authors present the first experience with robot-assisted radical prostatectomy according to carried out the first 50 cases. There were evaluated surgical results, complications, oncologic and functional results. The duration of surgeries was shortened gradually and blood losses were minimal. Incontinence of urine and other adverse effects occurred minimally. Great majority of patients had postoperatively zero PSA level.

Keywords: robot-assisted radical prostatectomy, positive surgical margins, incontinence of urine followed radical prostatectomy