Urologie pro praxi 2/2018

Prostatitidy – praktické poznámky k diagnostice a léčbě

MUDr. Martina Poršová, MUDr. Ivan Kolombo, FEBU, MUDr. Jaroslav Porš

V současnosti používáme pro celý soubor onemocnění označení prostatický syndrom. Příčinný patogen nacházíme jen v pěti až deseti procentech případů. EAU (European Association of Urology) doporučuje klasifikaci navrženou NIDDK/NIH (National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases/National Institutes of Health). Při stanovení diagnózy vycházíme ze symptomatologie a nálezu leukocytů a etiologického agens v prostatě a jejích sekretech. U většiny pacientů je léčba empirická.

Kľúčové slová: akutní a chronická bakteriální prostatitida, syndrom chronické pánevní bolesti, asymptomatická prostatitida.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prostatitis – practical notes to diagnostics and treatment

We use term „prostatic syndrome“ instead of the term „prostatitis“ recently. Ethiological agent can be found in only five to ten percent of all cases. European Association of Urology recommends classification suggested by NIDDK/NIH (National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases/National Institutes of Health). Diagnosis of this syndrome is based on symptomatology and presence of leukocytes and ethiological agent in the prostate and in its secretions. Treatment of the most patients is empirical.

Keywords: acute and chronic bacterial prostatitis, chronic pelvic pain syndrome, asymptomatic prostatitis.