Urologie pro praxi 1/2008

PREVALENCE SYMPTOMŮ DOLNÍCH MOČOVÝCH CEST A HYPERAKTIVNÍHO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U ŽEN A MUŽŮ V BĚŽNÉ POPULACI

MUDr. Miloš Broďák, MUDr. Josef Košina, MUDr. Lukáš Holub, MUDr. Miroslava Romžová a kolektiv

Cílem práce je shrnutí nových dat týkajících se prevalence symptomů dolních močových cest (LUTS) a hyperaktivního měchýře (OAB) v dospělé populaci. V poslední době bylo publikováno několik rozsáhlých prevalenčních studií. Z jejich výsledků vyplývá, že prevalence OAB je v zemích Evropské unie okolo 16 % u dospělé populace, což je přes 22 miliónů osob starších 18 let. Dále se ukazuje, že 6 z 10 osob starších 60 let má obtíže s LUTS, a to podobně ženy i muži. Také se potvrdilo, že symptomy OAB mají velmi negativní vliv na kvalitu života a významně omezují v každodenních aktivitách nebo pracovních činnostech.

Kľúčové slová: hyperaktivní měchýř, subvezikální obstrukce, symptomy dolních močových cest.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE PREVALENCE OF LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS AND OVERACTIVITY BLADDER IN WOMEN AND MEN IN COMMON POPULATION

The aim of this article is the evaluation of new data about the prevalence of lower urinary tract symptoms (LUTS) and an overactive bladder (OAB) in adult population. More recently there were published new results of a large prevalence studies. The prevalence of OAB in EU countries is about 16 % of the adult population, which means more than 22 million people older 18 than years. The results of studies pointed out, that 6 out of 10 people older 60 years have troubles from LUTS, and it is similar in women and men. It was proven, that OAB symptoms have a very negative impact on quality of life and seriously interferes with every day activities or daily work life.

Keywords: overactive bladder, bladder outlet obstruction, lower urinary tract symptoms.