Urologie pro praxi 2/2007

NĚKOLIK POZNÁMEK K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI

MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

Autor uvádí základní údaje o stresové inkontinenci, její etiologii, prevalenci a rizikových faktorech. Popisuje základní diagnostiku, která je v možnostech každého lékaře a diagnostiku specializovanou, která je záležitostí erudovaného odborníka. V přehledu je uveden základní výčet metod konzervativní léčby, z nichž nejúčinnější je dle autorových zkušeností elektrostimulace a gymnastika pánevního dna. Z vlastního materiálu uvádí autor výsledky kolposuspenze dle Burche a TVT dle Ulmstena za delší časové období.V současnosti v operativě dominuje miniinvazivní uretropexe prováděná převážně z obturátorového přístupu. Úplnou novinkou je miniaturní páska TVT – Secure, zkoušená na několika našich pracovištích. Uveden i stručný rozbor chyb vedoucích k možným operačním neúspěchům.

Kľúčové slová: stresová inkontinence, diagnostika inkontinence, konzervativní léčba, operační léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SOME NOTES ON DIAGNOSIS AND TREATMENT OF URINARY STRESS INCONTINENCE

The author presents some basic facts about stress incontinence, its aetiology, prevalence, and risk factors. He mentions basic diagnosis, which every physician is capable of, as well as special diagnosis which requires the knowledge and skills of a specialist. An overview is given of the methods of conservative treatment the most effective of which are, according to the author‘s experience, electrostimulation and pelvic floor exercises. Operation outcomes for Burch colosuspension and TVT procedure (Ulmsten) in the long term are reported. At present, operational treatment most typically involves miniinvasive urethropexy performed mostly by using the obturator approach. A novel approach is the TVT-Secure method which is being tested at several centres in the Czech Republic. Also included in the paper is a brief analysis of errors that may lead to possible operation failure.

Keywords: stress incontinence, incontinence diagnosis, conservative treatment, operational treatment.