Urologie pro praxi 2/2022

Lékové problémy při terapii symptomů dolních močových cest u mužů

PharmDr. Alena Pilková, PharmDr. Jan Miloslav Hartinger, Ph.D., PharmDr. Petra Hrnčířová

Symptomy dolních močových cest u mužů (M-LUTS) jsou častými obtížemi, k jejichž řešení se používají léčiva z několika farmakoterapeutických skupin s rozdílným mechanismem účinku, rozdílným profilem a mechanismem vzniku nežádoucích účinků a s tím souvisejících možných lékových problémů. Při výběru vhodného léčiva je vždy třeba zhodnotit jak celkový stav pacienta, tak další léky, které užívá, aby bylo minimalizováno riziko rozvoje nežádoucích účinků u predisponovaných jedinců. Předložený text shrnuje současný přístup k farmakoterapii M-LUTS a na několika kazuistikách poukazuje na možné lékové problémy spojené s touto terapií.

Kľúčové slová: lékové problémy, alfa-1-blokátory, beta-3-adrenergní agonista, antimuskarinika, analog vazopresinu, klinická farmacie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Drug problems associated with male lower urinary tract symptoms therapy

Male urinary tract symptoms (M-LUTS) belong to common complaints that are treated with drugs from several pharmacotherapeutic groups, with different mechanism of action, different mechanism of adverse affects and associated potential drug related problems. When choosing a suitable drug, it is necessary to assess patients´ general health status and concomitant medication, in order to minimize the risk of adverse effects in predisposed individuals. The text presented here summarizes current approach to the pharmacotherapy of M-LUTS and in several case reports demonstrates possible drug-related problems associated with this therapy.

Keywords: drug-related problems, alpha-1-blockers, beta-3-agonist, muscarinic receptor antagonists, vasopressin analogue, clinical pharmacy.