Urologie pro praxi 2/2020

Lékové interakce v urologii – na co si dát pozor

PharmDr. Josef Suchopár, MUDr. Michal Prokeš, Štěpán Suchopár

Lékové interakce představují problém ve všech medicínských oborech včetně urologie. Řada typicky urologických léků, jako jsou léky na terapii hyperaktivního močového měchýře, benigní hyperplazie prostaty nebo erektilní dysfunkce, jsou substráty CYP3A4 a transportního systému P-glykoproteinu. Kombinace těchto léků s inhibitory nebo induktory CYP3A4 nebo P-glykoproteinu může vést buď ke vzniku nežádoucích účinků nebo ke snížení účinku až jeho selhání. Nadto výrobci často doporučují změny v dávkování léčiv, pokud jsou kombinována s inhibitory CYP3A4 a pro lékaře může být komplikované se v takových doporučeních orientovat.

Kľúčové slová: lékové interakce, alfa-blokátory, inhibitory 5-alfa reduktázy, antimuskarinika, inhibitory PDF5, CYP3A4, CYP2D6, P-glykoprotein, OAB, ED, LUTS.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Drug interactions in urology – what to watch out for

Drug interactions are a problem in all medical disciplines including urology. A number of typically urological drugs such as drugs for the treatment of overactive bladder, benign prostatic hyperplasia or erectile dysfunction are substrates of CYP3A4 and the P-glycoprotein transport system. Combination of these drugs with inhibitors or inducers of CYP3A4 or P-glycoprotein can either lead to adverse events or reduce the effect to failure. In addition, manufacturers often recommend changes in drug dosage when combined with CYP3A4 inhibitors and it may be difficult for physicians to navigate such recommendations.

Keywords: drug interactions, alpha-blockers, 5-alpha reductase inhibitors, antimuscarinics, PDF5 inhibitors, CYP3A4, CYP2D6, P-glycoprotein, OAB, ED, LUTS.