Urologie pro praxi 4/2018

Léčba metastatického renálního karcinomu – Cabozantinib – zkušenosti a zařazení do algoritmu léčby

MUDr. Jana Katolická, Ph.D., MUDr. Sabina Svobodová, doc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D., Mgr. Pavlína Prosecká, MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Karcinom ledviny, i ve fázi metastatického onemocnění, je možné terapeuticky ovlivnit a významně takto nemocným prodloužit přežití. Cabozantinib, podaný po selhání léčby inhibitory tyrosinkináz, výrazně prodloužil celkové přežití, oddálil progresi onemocnění a zlepšil počet objektivních odpovědí u pacientů s pokročilým světlobuněčným renálním karcinomem po předchozím podání antiangiogenní terapie. Udržuje dobrou kvalitu života léčených pacientů s přijatelným bezpečnostním profilem.

Kľúčové slová: metastatický světlobuněčný karcinom ledviny, cabozantinib.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of metastatic clear-cell renal cell carcinoma – cabozantinib – experience and inclusion in treatment algorithm

Renal cell carcinoma, even in the metastatic setting, can be treatable, thus extending patient survival significantly. Cabozantinib administered after failure of treatment with tyrosine kinase inhibitors substantially prolonged the overall survival, delayed disease progression, and improved the rate of objective responses in patients with advanced clear-cell renal cell carcinoma who had received antiangiogenic therapy. Patients treated with it can maintain a good quality of life with an acceptable safety profile.

Keywords: metastatic clear-cell renal cell carcinoma, cabozantinib.