Urologie pro praxi 2/2018

Kontroverze protonové terapie u karcinomu prostaty

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., MUDr. Jan Pokorný, FEBU, MBA, MUDr. Michaela Matoušková, Vlasta Králová

Autoři popisují možnosti radioterapie karcinomu prostaty a soustřeďují se na určité kontroverze spojené s protonovou léčbou v této indikaci. Přinášejí dosud publikovaná data týkající se výsledků a rizik spojených s protonovou terapií při ozáření prostaty. Práce obsahuje také prezentované kazuistiky pacientů s komplikacemi po protonové terapii, kteří byli nebo jsou léčeni na urologii.

Kľúčové slová: radioterapie, protonová terapie, radikální prostatektomie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Proton-beam therapy controversies in prostate cancor

The authors describe the possibilities of radiotherapy of prostate cancer and focus on certain controversies associated with proton therapy in this indication. They bring up to date published data on the results and risks associated with proton therapy in prostate irradiation. The work also contains presented case studies of patients with proton-related complications who have been or are being treated for urology.

Keywords: radiotherapy, proton-beam therapy, radical prostatectomy.