Urologie pro praxi 4/2007

GLEASONOVO SKÓRE V BIOPSII A PO RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII - ZMĚNY PO KONFERENCI ISUP 2005 A VÝZNAM PRE UROLÓGA

MUDr. Milan Král, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., MUDr. Aleš Vidlář, MUDr. Daniela Kurfűrstová, MUDr. Ladislava Kučerová

Karcinom prostaty je druhou nejčastější příčinou úmrtí mužů na onkologické onemocnění. Způsob léčby je ovlivněn řadou faktorů: vedle TNM klasifikace je pro předpověď průběhu onemocnění nejvýznamnější Gleasonův gradingový systém. Jeho přesné stanovení je klíčovým výchozím bodem pro urology i onkology. Jistá diskrepance mezi Gleasonovým skóre (GS) v bioptických vzorcích a v preparátech po radikální prostatektomii (RP) je všeobecně známá. Hodnocení preparátů podstoupilo řadu změn od konference uropatologů na ISUP 2005, jejichž klinický význam jsme posuzovali. Do studie byly zařazeny histologické vzorky 159 pacientů, získané v průběhu posledních 4 let, s úmyslem posoudit klinický význam změn histologického klasifikačního systému. Patolog provedl přehodnocení všech biopsií i preparátů po prostatektomii dle dosud užívaných hodnotících kritérií, a poté dle nově přijatých doporučení dle ISUP 2005. Ze srovnání Gleasonových skóre vyplývá, že nejvyšší shoda mezi biopsií a definitivním preparátem po prostatektomii je pro GS 3 + 4 a činí dle starého hodnocení 67,8 % a dle nového hodnocení 66,1 %. Dalším významným zjištěním byl pokles podhodnocování bioptických preparátů ve srovnání s preparáty po radikální prostatektomii, což je z klinického hlediska nejvýznamnější pro nemocné, kteří nebudou léčeni s kurativním záměrem časně či vůbec.

Kľúčové slová: karcinom prostaty, Gleasonovo skóre, biopsie, korelace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť