Urologie pro praxi 4/2019

Benigní hyperplazie prostaty – aktuální možnosti farmakoterapie, rizika a limity spojené s léčbou

MUDr. Barbora Žemličková, MUDr. Marcela Čechová

Benigní hyperplazie prostaty je jedno z nejčastějších onemocnění mužů středního a vyššího věku. Přestože se jedná o onemocnění benigní, jeho příznaky mohou významně negativně ovlivňovat kvalitu pacientova života a může vést k akutním či chronickým komplikacím. Správně zvolená farmakoterapie jako základní léčebná metoda představuje efektivní způsob, jak zmírnit pacientovy obtíže, snížit riziko komplikací a nutnost chirurgického řešení.

Kľúčové slová: benigní hyperplazie prostaty, symptomy dolních močových cest, alfa1-blokátory, inhibitory 5alfa-reduktázy, inhibitory fosfodiesterázy 5, anticholinergika, beta3-agonisté, kombinovaná léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Benign prostatic hyperplasia – latest pharmacotherapy options, risks and limitations of treatment

Benign prostatic hyperplasia (BPH) presents one of the most frequent condition among middle-aged and elderly men. Even though its benign biological potential, symptoms of BPH can have negative impact on patient’s quality of life and cause chronic or acute complications. Properly chosen pharmacotherapy represents an effective way to reduce patient’s complaints and minimize the risk of complications or need of surgical intervention.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, lower urinary tract symptoms, alpha1-blockers, 5alfa-reductase inhibitors, phosphodiesterase 5 inhibitors, muscarinic receptor antagonists, beta-3 agonists, combination therapy.