Psychiatria pre prax 4/2015

Multifunkčné preparáty v liečbe multifaktoriálnych porúch

MUDr. Jozef Dragašek, PhD.

Mnoho psychiatrických porúch a neurologických ochorení sú veľmi variabilné a heterogénne entity, s komplexnou etiológiou a patogenézou. Aktuálnym trendom v neuropsychofarmakológii sú multifunkčné preparáty, lieky s viac než jedným terapeutickým mechanizmom. Väčšina psychotropných liekov pôsobí prostredníctvom viacerých farmakologických mechanizmov. Spomedzi mnohých, je duloxetín jedným z príkladov multifunkčných preparátov, konkrétne pôsobiaci prostredníctvom inhibície spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu, zároveň použiteľný v liečbe viacerých duševných porúch a somatických ochorení.

Kľúčové slová: multifunkčné preparáty, duloxetín, veľká depresívna porucha, generalizovaná úzkostná porucha, diabetická periférna neuropatická bolesť, fibromyalgia, chronická muskuloskeletálna bolesť, stresová inkontinencia moču.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Multifunctional molecules for treatment of multifactorial diseases

Many psychiatric and neurologic disorders are highly variable and heterogeneous, with complex etiology and pathogenesis. Current trends in neuropsychopharmacology are multifunctional drugs, agents with more than one therapeutic mechanism. More or less, almost all psychotropic drugs have multiple pharmacologic activities. Besides other compounds, duloxetine is one of multifunctional molecules possessing specifically both serotonin and noradrenaline reuptake inhibitory activities, which is used in the treatment of several mental disorders and somatic diseases.

Keywords: multifunctional compounds, duloxetine, major depressive disorder, generalized anxiety disorder, diabetic peripheral neuropathic pain, fibromyalgia, chronic musculoskeletal pain, stress urinary incontinence.