Psychiatria pre prax 1/2008

DEPRESE SENIORŮ

doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. , MUDr. Radim Kubínek

Článek pohlíží na deprese seniorů jako na závažné interdisciplinární onemocnění, zmiňuje jeho základní etiologické faktory, poukazuje na symptomatologická specifika deprese ve vyšším věku, akcentuje potřebu adekvátní léčby, věnuje se specifickým farmakoterapeutickým aspektům a uvádí nejnovější poznatky o možnostech a limitech léčby antidepresivy.

Kľúčové slová: antidepresiva, biologické faktory, deprese, psychosociální faktory, sénium

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DEPRESSION IN ELDERLY

The article discusses depression in elderly as serious interdisciplinar disorder. Basic etiological factors and symptomatological differencies of the depression in elderly are mentioned as well. The possibility of improved diagnostic is reflected in the intence of interdisciplinary cooperation. The article discusses optimal treatment. The specific pharmacoterapeutics aspects, new knowledge of the possibilities and limits of antidepressants are described.

Keywords: antidepressants, biological factors, depression, psychosocial factors, elderly