Na objednanie časopisov z roku 2021 nás, prosím, kontaktujte na: predplatne@solen.sk
Časopis
Predplatné
Cena
Počet čísel
Predplatiť
Pediatria pre prax
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
24 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
15 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Via practica
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
24 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
15 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Onkológia
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
24 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
15 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Neurológia pre prax
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
24 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
15 €
Počet čísel:
6 čísel/rok
Predplatiť:
Psychiatria pre prax
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
16 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
10 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Dermatológia pre prax
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
16 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
10 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Praktické lekárnictvo
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
16 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
10 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Vaskulárna medicína
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
10 €
Počet čísel:
2 čísla/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
6 €
Počet čísel:
2 čísla/rok
Predplatiť:
Slovenská chirurgia
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
16 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
10 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Anestéziológia a intenzívna medicína
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
10 €
Počet čísel:
2 čísla/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
6 €
Počet čísel:
2 čísla/rok
Predplatiť:
Urologie pro praxi
Solen
Tlačená verzia + elektronická verzia
Cena:
20 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:
Elektronická verzia
Cena:
12 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Intervenční a akutní kardiologie
Solen
Tlačená verzia
Cena:
20 €
Počet čísel:
4 čísla/rok
Predplatiť:
Zrušiť voľbu:

Celková cena za predplatné: 0 €

Pokračovať