Praktické lekárnictvo 2/2012

Zdravotnícke pomôcky na inkontinenciu

Mgr. Lucia Balcieraková

Inkontinencia ovplyvňuje na celom svete každodenný život desiatok miliónov ľudí. Väčšinou postihuje ženy, a to v akomkoľvek veku, ale vyskytuje sa aj u mužov a detí. Trpí ňou 10 % mužov a až 23 % žien, pričom najčastejšie postihuje ženy nad 45 rokov. Tento problém často ovplyvní sebadôveru človeka a je aj príčinou obmedzenia niektorých aktivít a kontrolovania, či únik moču nie je cítiť alebo vidieť.

Kľúčové slová: inkontinencia moču (IM), cvičenie panvového dna, inkontinenčné vložky, inkontinenčné podložky, plienky, hygiena pri inkontinencii.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Medical devices for incontinence

Incontinence affects daily lives of tens of millions of people over the world. Mostly it affects women at any age, but it also occurs in men and children. It occurs in 10% of men and 23% of women, most often in the age over 45 years. This problem often affects the confidence of patients and it is the cause of the limitations of certain activities and checking if that leakage of urine could not be felt or seen by others.

Keywords: urinary incontinence (MI), pelvic floor exercises, incontinence pads, incontinence pads, diapers, incontinence hygiene.