Praktické lekárnictvo 3/2012

Súčasné možnosti terapie benígnej hyperplázie prostaty – časť I.

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

Benígna hyperplázia prostaty je jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení u mužov nad 50 rokov. Prevalencia tohto ochorenia vo svete sa neustále zvyšuje. V súčasnosti existuje veľké množstvo možností pri terapii tohto ochorenia, či už ide o farmakologickú liečbu (blokátory α- adrenergných receptorov, inhibítory 5α-reduktázy, prípravky rastlinného charakteru alebo kombinovanú liečbu), ale aj chirurgickú liečbu.

Kľúčové slová: prostata, terapia, blokátory α-adrenergných receptorov, inhibítory 5α-reduktázy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current possibilities of benign prostatic hyperplasia therapy part I.

Benign prostatic hyperplasia is one of the most frequent disease in men over 50 years. The prevalence of the disease is increasing in the world. Today there are many possibilities in treatment of this disease, whether pharmacological treatment (antagonists α-adrenergic receptors, 5α-reductase inhibitors, plant character or combination therapy) as well as surgical treatment.

Keywords: prostate, treatment, α-blockers, 5α-reductase inhibitors.