Praktické lekárnictvo 4/2020

Milé kolegyne a kolegovia, životné jubileum oslávila v tomto roku jedna z významných osobností slovenského lekárenstva, naša učiteľka a milá kolegyňa, pani doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť