Pediatria pre prax 5/2014

Opakovaný a protrahovaný kašeľ u detí

MUDr. Anna Feketeová

Kašeľ je účinným obranným mechanizmom, ktorý slúži na odstránenie hlienu, cudzích častíc a tkanivového detritu z povrchu dýchacích ciest. Opakovaný a protrahovaný kašeľ je pre deti a ich rodičov frustrujúcim problémom, vedúcim k ďalším symptómom a komplikáciám, ako je zvracanie, únava, poruchy spánku, inkontinencia moču, ale aj sociálna izolácia. Správne pochopenie príčin a patofyziológie protrahovaného a opakovaného kašľa môže viesť k vývoju nových diagnostických a liečebných postupov.

Kľúčové slová: opakovaný, protrahovaný kašeľ, deti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Recurrent and prolonged acute cough in children

Cough is in an effective defence mechanism, which is used for removal of mucos, foreign matter and debris from the surface of the tissue of the respiratory tract. For children and their parents repeated and prolonged cough is frustrating problem, leading to additional symptoms and complications such as vomiting, fatigue, sleep disturbances, urinary incontinence, but also social isolation. Proper understanding of the causes and pathophysiology of protracted and recurrent cough can lead to the development of new diagnostic and therapeutic procedures.

Keywords: recurrent, prolonged acute cough, children.