Pediatria pre prax 3/2015

Gilbertov syndróm – choroba, rizikový faktor, ale aj evolučná výhoda?

MUDr. Iveta Čierna, PhD., RNDr. Katarína Hlinková, MUDr. Gabriela Nagyová, Mgr. Michaela Čižmárová, Mgr. Slavka Požgayová

Gilbertov syndróm je najčastejšou formou nekonjugovanej hyperbilirubinémie. Je spôsobený mutáciou v géne UGT1A1, ktorá vedie k zníženiu aktivity kľúčového enzýmu zodpovedného za konjugáciu bilirubínu. V diagnostike tohto stavu má dnes významné miesto molekulovo-genetické vyšetrenie, ktoré umožňuje vyhnúť sa invazívnejším vyšetrovacím postupom. Kým v minulosti sa Gilbertov syndróm považoval za ochorenie asociované s rizikom vzniku žlčových kameňov a sférocytózy, v súčasnosti sa zvyšuje počet štúdií, ktoré pripúšťajú jeho pozitívnu koreláciu s ľudským zdravím. Prehľadový článok ponúka stručný pohľad na patogenézu, diagnostiku a prognostický význam Gilbertovho syndrómu.

Kľúčové slová: Gilbertov syndróm, hyperbilirubinémia, UGT1A1.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Gilbert‘s syndrome – a disease, risk factor, but also an evolutionary advantage?

Gilbert´s syndrome is the most common cause of unconjugated hyperbilirubinemia caused by mutation in the gene UGT1A1. This mutation leads to the reduction of activity of a key enzyme responsible for the conjugation of bilirubin. Hyperbilirubinemia is often the only clinical manifestation of the disease, so it is necessary to exclude the severe forms of hepatobiliary diseases of different etiologies within the diagnosis. Molecular genetic testing has an important place in the diagnostic process, that allows to prevent the invasive diagnostic procedures. While in history Gilbert´s syndrome was considered to be a disease associated with the risk of gallstones and spherocytosis, at present an increasing number of studies confirm the positive correlation with human health. This review offers the view into the patogenesis, diagnostic and prognostic significance of Gilbert´s syndrome.

Keywords: Gilbert´s syndrome, hyperbilirubinemia, UGT1A1.