Pediatria pre prax 2/2010

Erythema nodosum u detí

MUDr. Andrea Hradiská

Erythema nodosum je najčastejším typom septálnej panikulitídy, ktorá sa zvyčajne prezentuje bolestivými, červenými nodulmi na dolných končatinách. Najčastejšou príčinou erythema nodosum u detí sú streptokokové infekcie.

Kľúčové slová: erythema nodosum, streptokokové infekcie, panikulitída, deti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Erythema nodosum in children

Erythema nodosum is the most common type of septal panniculitis, that usually presents as painful red nodules on the lower legs. Streptococcal infections are the leading cause of erythema nodosum in children.

Keywords: erythema nodosum, streptococcal infections, panniculitis, children.