Pediatria pre prax 4/2005

Anticholinergika, serotonergika

MUDr. Josef Gut

Další část toxikologického seriálu je věnována dvěma klinicky příbuzným syndromům: otrava léky s anticholinergním účinkem (anticholinergní toxický syndrom) a předávkování léky vyvolávajícími serotoninový exces na receptorech CNS (serotoninový syndrom).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť