Onkológia 6/2011

Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry: 2011: Cielená aktualizácia usmernení Americkej spoločnosti klinickej onkológie z roku 2009 o chemoterapii štádia IV nemalobunkového karcinómu pľúc

Editor rubriky: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Cielená aktualizácia, publikovaná Americkou onkologickou spoločnosťou, aktualizuje samotné odporúčanie (alebo podskupinu odporúčaní) skôr, než dôjde k pravidelnej plánovanej aktualizácii usmernenia. Tento dokument aktualizuje jedno odporúčanie z Aktualizácie ASCO usmernenia chemoterapie pre štádium IV nemalobunkového karcinómu pľúc (NMBKP), týkajúce sa udržiavacej liečby so zmenou lieku (switch maintenance).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

2011 Focused Update of 2009 American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update on Chemotherapy for Stage IV Non–Small-Cell Lung Cancer