Onkológia 1/2011

Správa zo zasadnutia Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, 20. 12. 2010

Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Miesto konania: Bratislava Termín konania: 20. decedmber 2010 Prítomní: Andrašina Igor, Bella Vladimír, Beržinec Peter, Bolješíková Elena, Kaušitz Juraj, Koza Ivan, Malec Vladimír, Mardiak Jozef, Packáň Tibor, Šálek Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária Členovia revíznej komisie: Hrubý Richard, Obertová Jana, Sorkovská Dagmar

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť