Onkológia 3/2015

Postavenie LHRH analógov v liečbe karcinómu prsníka

MUDr. Ján Rajec, PhD., MUDr. Lucia Dzurillová

Hormonálna terapia je významná a efektívna súčasť liečby hormonálne pozitívneho karcinómu prsníka. Liečivá zo skupiny LHRH analógov spôsobujú reverzibilnú ovariálnu supresiu u premenopauzálnych žien s karcinómom prsníka. Uvedený článok pojednáva o aktuálnych možnostiach ich použitia jednak v adjuvantnej liečbe, ako i v liečbe metastatického ochorenia.

Kľúčové slová: LHRH analógy, hormonálne pozitívny karcinóm prsníka, premenopauzálne ženy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

LHRH analogs in treatment of breast cancer

Hormonal therapy is an important and effective part of treatment of the hormonal positive breast cancer. Drugs from the group of LHRH analogs cause reversible ovarian suppression in premenopausal women with breast cancer. The following article deals with actual possibilities of their usage in the adjuvant therapy as well as in the metastatic setting.

Keywords: LHRH analogs, hormonal positive breast cancer, premenopausal women.