Onkológia 1/2010

Nový trend v cielenej (biologickej) liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc v roku 2009 – udržiavacia liečba

MUDr. Peter Kasan

Cielená (biologická liečba) nemalobunkového pľúcneho karcinómu je v súčasnom období štandardným spôsobom liečby lokálne pokročilého a diseminovaného ochorenia. V prvej línii v kombinácii s chemoteraipou je používaný bevacizumab, v druhej a vyšších líniách erlotinib. Udržiavacia liečba erlotinibom, resp. erlotinibom a bevacizumabom po iniciálnej fáze štandardnej chemoterapie zlepšuje liečebné výsledky tejto prognosticky nepriaznivej skupiny pacientov

Kľúčové slová: nemalobunkový karcinóm pľúc, bevacizumab, erlotinib, klinické štúdie ATLAS a SATURN

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A new trend in targeted (biologic) therapy of non-small cell lung cancer in the 2009 – maintenance therapy

Targeted therapy of non-small cell lung cancer is at present time standard type of care. In the first line bevacizumab with standard chemotherapy regimens is widely used. In second and higher lines is commonly used erlotinib. Maintenance therapy with bevacizumab and erlotinib after initial standard chemotherapy improved therapeutical outcomes in group patients with poor prognosis.

Keywords: non-small cell lung cancer, bevacizumab, erlotinib, ATLAS & SATURN clinical study