Onkológia 5/2012

Karcinóm prsníka u starších žien

doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.

Karcinóm prsníka je stále najčastejšia diagnóza zo všetkých onkologických ochorení a je hlavnou príčinou úmrtnosti na rakovinu v ženskej populácii na celom svete. Pozorujeme, ako naša populácia starne, a tým sa počet pacientok s diagnózou rakoviny prsníka zvyšuje. Vzhľadom na vysokú incidenciu a prevalenciu ochorenia u starších žien má včasná diagnóza a skríningové vyšetrenie nezanedbateľný význam. Skríning rakoviny prsníka je veľmi kontroverzný u staršej populácie žien. Existuje len veľmi málo retrospektívnych a prospektívnych štúdií, ktoré boli konkrétne zamerané na skríning rakoviny prsníka u starších žien. Výsledky štúdií sú stále ešte nejasné.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, staršie ženy, skríning rakoviny prsníka, mortalita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Breast cancer in older women

Breast cancer is still the most commonly diagnosis of all oncology diseases and the leading cause of cancer mortality in women worldwide. In the all world we see, that as the our population ages, the number of patients diagnosed with breast cancer are increased. If breast cancer is a leading cause of death in older women, it might suggest that the benefits of early diagnosis or screening could be important at this age. Breast cancer screening is likewise very controversial in the elderly population of women. There are very few retrospective and prospective studies looking specifically at breast cancer screening in the elderly women. The final results of studies are still not clear.

Keywords: breast cancer, older women, breast cancer screening, mortality.