Neurológia pre prax 6/2009

Léčba Parkinsonovy nemoci

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Zahájení medikamentózní léčby: DA-agonisté u pacientů mladších 70 let a bez kognitivního deficitu. Zahájení L-dopou u pacientů starších 70 let. Lze zahájit také selegilinem, amantadinem, rasagilinem. Při nedostatečnosti medikace a zkracování délky účinku: přidáváme/zvyšujeme L-dopu standardní nebo s prodlouženým uvolňováním, event. k L-dopě inhibitor COMT. Dále máme možnost přidat/navýšit DA agonisty, perorálně nebo v náplasti, rasagilin. Při těžkých motorických komplikacích: navíc „drug holiday” s infuzemi amantadinu, dále apomorfin s. c. jako bolus nebo pumpou, L-dopa intraduodenálně, chirugická léčba (DBS). Při psychických komplikacích: postupné vysazení DA agonistů, amantadinu, MAO inhibitorů, anticholinergik, dále dle možností snížení L-dopy, atypická antipsychotika. Při demenci inhibitor acetylcholinesterázy.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, léčba, léky, chirurgie, dopaminergní.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of Parkinson’s disease

Start of the therapy: L-dopa; DA-agonists; selegiline; amantadine; rasagiline; in patients older than 70 years L-dopa. When therapy insufficient: add on/increase the standard or controlled-released L-dopa, COMT inhibitor; DA-agonists orally or in patch; rasagiline. Severe motor complication: partial „drug holiday” with amantadine i. v.; apomorphine/lisuride s. c.; intraduodenal L dopa; surgery (DBS). Psychiatric complications: graduall discontinuation of DA agonists, amantadine, MAO inhibitors, anticholinergics; to continue with the minimal effective dose of L-dopa; atypical antipsychotics. Dementia: acetylcholinesterase inhibitors.

Keywords: Parkinson’s disease, treatment, drugs, surgery, dopaminergic.