Neurológia pre prax 5/2011

Diagnostikujeme a léčíme demence správně a včas? Výsledky průzkumu ve světle nových doporučení

MUDr. Vanda Franková, MUDr. Martin Vyhnálek , Ph.D., doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., MUDr. Vladimír Línek, doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., MUDr. Václav Dostál, MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

Průzkum mezi 150 ambulantními neurology, psychiatry a geriatry zjišťoval aktuální zvyklosti v diagnostice a léčbě kognitivních poruch v ČR. Více než polovina pacientů s kognitivní poruchou byla diagnostikována až ve středně pokročilém a pozdním stadiu. Výsledky ukazují nedostatečné užívání zobrazovacích metod v diagnostice. Většina pacientů s diagnózou Alzheimerovy choroby je léčena kognitivy. Potvrzuje se široké užívání neúčinných nootropik.

Kľúčové slová: demence, kognitivní poruchy, Alzheimerova choroba, diagnostika, léčba, kognitiva, inhibitory acetylcholinesterázy.

stiahnuť celý článok v pdf

Is dementia diagnosed and treated correctly and timely? Results of a survey in the light of new recommendations

A survey among 150 outpatient neurologists, psychiatrists and geriatricians aimed to ascertain the current practices in diagnosing and treating cognitive disorders in the Czech Republic. More than half of the patients with a cognitive disorder were diagnosed in moderately advanced and late stages. The results reveal insufficient use of imaging modalities for diagnosis. Most patients with the diagnosis of Alzheimer's disease are treated with cognitive enhancers. A widespread use of inefficient nootropics has been shown.

Keywords: dementia, cognitive disorders, Alzheimer's disease, diagnosis, treatment, cognitive enhancers, acetylcholinesterase inhibitors.