Neurológia pre prax 5/2011

Delirium u geriatrických nemocných

MUDr. Jiří Konrád, MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., MUDr. Petra Bártová, Ph.D.

Delirium je syndrom, který u geriatrických pacientů může vést k výraznému funkčnímu zhoršení až ke smrti. Je to akutní, život ohrožující stav a vyskytuje se u starých nemocných zejména hospitalizovaných. Starý pacient je extrémně fragilní a vysoké riziko vzniku deliria je u nemocných s demencí a dále pak celkově oslabených, s přítomností infektu nebo při pooperačních stavech. Udává se, že až 20 % všech hospitalizovaných pacientů nad 65 let věku může mít během hospitalizace komplikace jako následek deliria. Při vzniku deliria se uplatňuje řada faktorů, jejichž identifikací můžeme mnohdy kauzálně léčebně zasáhnout. V následujícím článku je podán přehled patofyziologie vzniku deliria u starých a přehled diagnostických možností a léčby syndromu deliria u těchto nemocných.

Kľúčové slová: delirium, demence, deprese, anticholinergika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Delirium in geriatric patients

Delirium is a syndrome which, in geriatric patients, may lead to a significant functional impairment or even death. It is an acute, lifethreatening condition which occurs in elderly patients, particularly those in hospital. An elderly patient is extremely fragile and there is a high risk of delirium in patients with dementia, followed by those generally compromised, with the presence of an infection, or in postoperative states. It has been reported that up to 20% of all hospitalized patients over 65 years of age may develop complications during hospitalization as a result of delirium. A number of factors are involved in the development of delirium, the identification of which may often allow a causal therapeutic intervention. The present article provides an overview of the pathophysiology of delirium in the elderly as well as an overview of the diagnostic options and the treatment of the delirium syndrome in these patients.

Keywords: delirium, dementia, depression, anticholinergics.