Dermatológia pre prax 4/2015

Mykózy hlavy a tváre

MUDr. Zuzana Baranová, PhD.

Mykotická infekcia hlavy a tváre je vyvolaná dermatofytmi rodov Trichophyton a Microsporum. Aj keď táto infekcia postihuje prevažne deti vo veku od 3 do 10 rokov, vyskytuje sa aj v dospelom veku. Choroba sa prejavuje širokou škálou klinických prejavov od alopetických šupinatých ložísk, prípadne s čiernymi bodkami až po zápalové zmeny pri kerion. Cieľom liečby je zabezpečiť rýchle klinické a mykologické vyliečenie s minimálnymi nežiaducimi účinkami a šírením infekcie.

Kľúčové slová: mykotická infekcia hlavy a tváre, Trichophyton, Microsporum, klinický obraz, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Fungal infection of the scalp and face is caused by dermatophyte of the genera Trichophyton and Microsporum. It occurs in all age groups, but predominately children from 3 to 10 years, occasionally adults are affected. The disease has a wide range of clinical presentation from patches of alopecia, alopecia with scales and black dots to marked inflammatory changes seen in kerion. The aim of treatment is to provide a quick clinical and mycological cure, with minimal adverse effects and spread of infection.

Keywords: fungal infection of the scalp and face, Trichophyton, Microsporum, clinical presentation, management.